Dlaczego STRATA to zysk dla Twojej firmy


on-line

16 listopada, 2021

Zapraszamy na spotkanie online, podczas którego skoncentrujemy się na 4 podstawowych kwestiach:

  1. Przedstawieniu nowych platform sprzętowych dedykowanych dla małych i średnich przedsiębiorstw.
  2. Przybliżeniu nowych funkcji zarządzania i integracji z systemami zewnętrznymi – Network Packet Broker, Scheduled Push.
  3. Omówieniu nowych funkcjonalności z zakresu bezpieczeństwa sieciowego – DNS Security, Advanced URL Filtering.
  4. Prezentacji nowych mechanizmów kontroli i ochrony aplikacji działających w chmurze (SaaS) – App Cloud Engine, Cloud Identity Engine.
Link do wydarzenia