CoredDF


CoreDF pracuje nad rozwiązaniami do akceleracji przetwarzania oraz analizy danych w środowiskach Big Data.

Obecnie firma oferuje narzędzie CoreFlow do analizy wpływu i śledzenia pochodzenia danych (Data Lineage) oraz narzędzie klasy Workflow Automatio – CoreAuto wyróżniające się automatyczną optymalizacją ścieżki przetwarzania.