Dotsens


Dotsens Car Assistant to system, którego podstawowym elementem jest lokalizator pojazdów pozbawiony opłat za transfer. Rozwiązanie oferuje wiele aplikacji mobilnych i internetowych, dostępnych dla użytkowników również bez opłat.