SEZO


SEZO A1M to kompaktowy czujnik służacy do pomiarów środowiskowych oraz jakości powietrza zintegrowany z platformą Orange Live Object. Urządzenie wyposażone jest w wysokiej jakości wbudowany moduł pomiarowy informujący o poziomie pyłów zawieszonych PM. Dodatkowo  SEZO A1M dysponuje pomiarem temperatury, wilgotności i ciśnienia powietrza atmosferycznego oraz natężenia światła i hałasu.