Unified API


UnifiedAPI umożliwia sprawną, szybką i efektywną integrację z systemami bankowymi w wielu krajach oraz zunifikowaną agregacje danych bankowych za pośrednictwem jednego API oraz możliwość dodania i wykorzystania większej ilości źródeł danych, na przykład telekomunikacyjnych oraz social media.

Unified API – https://www.unifiedapi.io/