Dofinansowanie współpracy ze startupami – ruszają nabory!


9 lipca 2024

Rozpoczęliśmy współpracę z wybranymi akceleratorami, które dysponują środkami publicznymi w ramach programu Startup Booster – Smart Up. Zewnętrzni Partnerzy będą odpowiedzialni za realizację procesu naboru, selekcji i wsparcia startupów w dostarczeniu wartości dla Orange. Partnerami tymi są:

  • Accelpoint w ramach programu Accelboost
  • Hugetech w ramach programu Idea Global Akcelerator
  • Uniwersytet SWPS w ramach programu Startup Booster for Social Impact
  • Koźminski Business Hub w ramach programu Kozminski Impact Booster

Aby otrzymać wsparcie finansowe do 400 tys. zł, startup powinien zgłosić się do wybranego partnera zgodnie z ogłoszonymi terminami naborów. Następnie startup jest oceniany przez ekspertów akceleratora i Orange, a wybrane projekty otrzymują wsparcie i możliwość pracy
z nami. Program trwa do 6 miesięcy, podczas których przedsiębiorcy pracują bezpośrednio
z nami nad rozwiązaniem, co ma doprowadzić do komercyjnej współpracy. Dodatkowo startupy otrzymują mentoring, udział w warsztatach oraz wsparcie w ramach zasobów Orange Fab.

Wspólnie z partnerami będziemy poszukiwać rozwiązań m.in. w następujących obszarach:

  • Wykorzystanie AI w procesach HR, sprzedaży, świadczeniu usług, marketingu.
  • Wsparcie cyfrowej transformacji lub automatyzacji biznesu klientów biznesowych, bazujące na technologiach komunikacyjnych, w tym w obszarze metaverse.
  • Zwiększanie atrakcyjności oferty dla klientów indywidualnych w kategoriach: gaming, XR/AR, smart home/IoT, usługi zwiększające cyberbezpieczeństwo, e-health, inne nowe produkty.
  • Rozwiązania prośrodowiskowe, umożliwiające realizację celu redukcji emisji z zakresu 3, oparte na gospodarce obiegu zamkniętego (circular economy), w obszarze efektywności energetycznej i odzyskiwania energii elektrycznej.
  • Narzędzia wspierające pozyskiwanie i utrzymanie klientów we wszystkich kanałach sprzedaży – POS, Tele, Digital, omnichannel, w tym narzędzia w obszarze geomarketingu i predykcji potrzeb klientów, analizy danych mających na celu personalizację.
  • Rozwiązania skierowane na poprawę jakości obsługi klientów w każdym kanale, w tym w obszarze self-service.

Zapraszamy do śledzenia aktualnych naborów na stronie naszych Partnerów.