Cognitvx


cogniitvX to platforma AI, która monitoruje i zarządza powierzchnią handlową:
• non-stop 24/7/365
• mierzy przepływ klientów
• zbiera statystyki demograficzne dla sprzedanych produktów
• generuje mapy heat mapy / dashboardy przepływu klientów w czasie rzeczywistym
• dostarcza funkcjonalność systemu ochrony