eFabe


Fabryka Bezpieczeństwa FABE Sp. z o.o. jest firmą inżynierii bezpieczeństwa przemysłowego, ukierunkowaną na innowacyjne działania związane z podnoszeniem i utrzymywaniem standardu bezpieczeństwa w zakładach przemysłowych przy pomocy nowoczesnych środków technicznych oraz metod wspomagania organizacji zarządzania.