Hyent


Aplikacja mobilna służy do grywalizacji życia i wzmacniania więzi klientów z markami.Gra toczy się w świecie rzeczywistym, akcje są oparte o aktywności w otaczającym nas środowisku. Gracze zdobywają punkty wymienne na pieniądze i pozycje rankingowe z wartościowymi nagrodami. Rywalizacja ma również aspekt marketingowy.

 

Wyróżnienie przyznane z uwagi na moc pozytywnego przekazu autorów prezentujących swoje rozwiązanie.  Ich demonstracja była jedną z najciekawszych i najbardziej zaskakujących podczas trzech dni DDS, powodując bardzo pozytywny odbiór uczestniczących mentorów i ekspertów.