Quantum CX


Wiemy, nawet instynktownie, że uśmiech jest dobry i przydatny. Jednak do zbudowania każdego nawyku, również nawyku uśmiechu, potrzebujemy nagrody. I tym właśnie zajmuje się Quantum CX. Wspieramy budowanie pozytywnych nawyków w zespołach przez nagradzanie za życzliwość.