SentiSquare


SentiSquare wykorzystuje przetwarzanie języka naturalnego (NLP) w celu ulepszenia procesu obsługi klienta. Automatyzacja, zwiększanie wydajności, oszczędzanie czasu, poprawa CX i inteligentna sprzedaż – nasza oparta o uczenie maszynowe technologia działa niezależnie od języka i obejmujewszystkie kanały komunikacyjne w Twoim centrum kontaktowym.