Surveily


Surveily wykorzystuje wizję komputerową i sztuczne technologie inteligencji, w celu poprawy standardów bezpieczeństwa w przemyśle produkcyjnym, poprzez automatyzację nadzoru nad procedurami pracy.

Funkcjonalności:

• Monitorowanie odzieży ochronnej.

• Monitorowanie stref zagrożenia.

• System wsparcia ewakuacji.

• Nadzór ruchu i logistyka.