Teraz Energia


Firma Teraz Energia oferuje usługi związane z efektywnością energetyczną, zarządzaniem rozproszoną generacją, konsumpcją i magazynowaniem energii elektrycznej i cieplnej.

Usługi firmy wpisują się w nurt Inteligentnych Sieci Energetycznych (ang. Smart Grid), Lokalnych Sieci Energetycznych (ang. MicroGrids) Internetu Rzeczy (ang. Internet of Things), zagadnień Elektrowni Wirtualnych (ang. Virtual Power Plant), magazynowania energii (ang. Energy Storage) i zaawansowanej obróbki ogromnych zbiorów danych (ang. Big Data, Artificial Intelligence, Machine Learning).

Teraz Energia – https://terazenergia.pl/