Treesat.io


Treesat.io jest otwartym narzędziem, połączeniem rynku usług i Internetu Rzeczy. Architektura rozwiązania pozwala na podłączenie do niej dowolnego urządzenia elektronicznego lub zespołu urządzeń, a także całych baz danych wraz z aplikacjami na nich pracujących. Dzięki temu staje się platformą Internetu Rzeczy. Możliwość łączenia następuje przy wykorzystaniu dowolnej częstotliwości użytkowej GSM, Bluetooth, Wi-Fi, RF-ID, NFC itp. pod warunkiem zastosowania odpowiednich interfejsów.