Vizum


Platforma Vizum Factory umożliwia ciągłe monitorowanie wszelkich zasobów ruchomych (pojazdy, pracownicy, narzędzia) na terenie przedsiębiorstwa w przestrzeniach otwartych i zamkniętych. W zależności od potrzeb i warunków możliwe jest wykorzystanie szeregu technologii radiowych, wizyjnych oraz sensorów ruchu. Dzięki temu w jednej aplikacji możliwe jest dbanie o bezpieczeństwo pracowników, monitorowanie realizacji harmonogramów pracy, optymalizowanie wykorzystania urządzeń czy detekcja fraud`ów.