Badanie do raportu “Polskie Startupy”.


6 sierpnia 2021

Do 18 sierpnia można wziąć udział w badaniu Fundacji Startup Poland, które sprawdza m.in. to, w jakiej kondycji startupy wyszły z pandemii, jak pozyskują finansowanie, jakie produkty lub usługi oferują i do jakiego typu klienta chcą trafiać, a także jakie są ich potrzeby. To największe tego typu przedsięwzięcie w Polsce, będące podstawą do oceny kondycji sektora, wskazania na jego główne wyzwania, z którymi się mierzą founderzy i zarządzający startupami. Deklaracje uczestników badania, to ważny i zauważalny głos w debacie publicznej, który realnie wpływa na sytuację najbardziej innowacyjnych, młodych firm. Badanie skierowane jest do podmiotów działających m.in. w obszarach takich jak big data, software, internet rzeczy, e-commerce, fintech, medtech, gaming, AI, agritech, robotyka, e-marketing lub blockchain, agri tech, edu tech, etc.

Badanie polega na wypełnieniu krótkiej ankiety, która dostępna jest pod linkiem: https://panelariadna.pl/badaniepolskiestartupy2021

Ankietę można znaleźć także na stronie StartupPoland: https://startuppoland.org/