Wspólnie tworzymy innowacje. Orange Fab opisuje współpracę z partnerami


4 marca 2022

Polski rynek startupowy mimo okresu pandemicznego jest w okresie rozwoju. Zgodnie z raportem „Polskie Startupy 2021” dla 37% startupów wpływ pandemii na biznes był pozytywny, a dla 40% w zasadzie nieodczuwalny. Równocześnie bardzo aktywny był rynek venture capital, spółka Docplanner stała się polskim jednorożcem, a większość korporacji rozwijała programy współpracy ze startupami. Dla nas miniony okres był czasem kontynuacji prac nad cyfrową transformacją biznesu. Pracowaliśmy także nad nowymi projektami, głównie związanymi z technologią 5G. Nasze działania służyły zarówno zaspokajaniu wewnętrznych potrzeb Orange, jak i przygotowaniu produktów i usług dla naszych klientów.

Kontynuując zainicjowane w 2020 roku prace nad cyfrową transformacją biznesu nawiązaliśmy m.in. współpracę z firmą z obszaru e-commerce, której rozwiązanie daje nowe możliwości w dziedzinie obsługi klientów online.  Pozwala ono na swobodne przełączanie się konsultanta między urządzeniem stacjonarnym i mobilnym bez potrzeby przerywania połączenia z klientem.

W ramach współpracy po okresie akceleracji ugruntowaliśmy relacje z firmami w takich obszarach, jak IoT, szkolenia w wirtualnej rzeczywistości, czy energetyka. Jeśli chodzi o tę ostatnią, to skoncentrowaliśmy się na dostarczeniu rozwiązania Smart Energy Controller. To urządzenie do monitorowania zużycia energii ze źródeł tradycyjnych i odnawialnych i zarządzania nim. Pomaga zwiększać efektywność wykorzystania paneli fotowoltaicznych i dzięki temu skrócić czasu zwrotu z inwestycji. Ponadto, uruchomiliśmy narzędzie Core Flow usprawniające procesy utrzymania i rozwoju środowiska IT. „Zastosowanie oprogramowania Core Flow, przygotowanego wspólnie z firmą CoreDF pozwala na szybszą analizę przepływu danych i co za tym idzie skrócenie czasu rozwiązywania problemów  i wprowadzania zmian w zintegrowanym środowisku danych Orange Polska”– mówi Michał Uściński z Orange Polska.

Szukamy także nowych rozwiązań, zwłaszcza tych wykorzystujących technologię 5G. Dotychczas szczegółowo przeanalizowaliśmy ponad 200 projektów i w efekcie nawiązujemy współpracę z pięcioma firmami. Rozwijane przez nie produkty dotyczą takich dziedzin jak lokalizacja wewnątrz budynkowa, wirtualna rzeczywistość, analityka wideo, czy wizualizacja procesu  produkcyjnego (tzw. ”cyfrowy bliźniak”).

Analizujemy także rozwiązania wykorzystujące drony. Zajmujemy się również testowaniem usług polegających na zdalnym wsparciu pracowników w terenie przy użyciu rozszerzonej rzeczywistości.

Sporo energii poświęcamy promocji startupów z Orange Fab poza granicami Polski. Intensyfikujemy w tym celu współpracę w ramach Grupy Orange, co już przyniosło wymierne korzyści naszym startupom. Przykładem może być choćby dołączenie firmy SEZO do grona partnerów technologicznych rekomendowanych przez Orange w obszarze IoT i wyszczególnionych na foreground.orange.com, czy rozpoczęcie z Orange we Francji rozmów na temat wdrożenia rozwiązania VR przez polski startup. Firmy z Orange Fab mogły także, jak co roku, uczestniczyć w konferencji Viva Technology w Paryżu, podczas której wielu z nich udało się pozyskać nowe, cenne kontakty biznesowe.

Cały czas rozwijamy ekosystem wsparcia firm i szukamy nowych rozwiązań do współpracy w ramach Orange Fab. Podjęliśmy rozmowy z Orange Ventures na temat zwiększenia aktywności tego funduszu w naszym kraju. Rozwijamy także współprace z innymi instytucjami otoczenia biznesu. Dobrym przykładem są działania w ramach programu „S5 – Akcelerator Technologii 5G”, czy w ramach „Space3ac Poland Prize II”. „Działanie w ramach ekosystemu wspierającego odbiorców technologii i startupy stanowi dużą wartość dla Orange Fab i jednostek biznesowych Orange. Wspólnie z akceleratorem Space3ac zrealizowaliśmy wiele udanych projektów, m.in. wdrażając rozwiązania Smart Energy Controller i Core Flow” – mówi Tomasz Pawlikowski z Orange Polska.

Model działania Orange Fab opiera się na starannym dopasowywaniu startupów i jednostek biznesowych w Orange już na etapie podejmowania współpracy. W połączeniu z dodatkowymi korzyściami dla startupów, jakie oferujemy w ramach Orange Fab, skutkuje to dużą efektywnością współpracy i wysokim wskaźnikiem sukcesu. W ciągu ostatnich trzech lat nawiązaliśmy współpracę z dwudziestoma dwoma firmami. Z trzynastoma z nich współpracujemy do dziś. Oznacza to niemal sześćdziesięcioprocentową skuteczność rozwoju biznesu razem z Orange.

„Chcielibyśmy serdecznie zaprosić nowych partnerów do współpracy z nami w różnych obszarach. Obecnie duży nacisk kładziemy na rozwiązania wykorzystujące sieć 5G. Współpraca z nami to przede wszystkim możliwość  przetestowania rozwiązania, dostęp do ekspertów i zasobów technologicznych Orange, czy zintegrowanie rozwiązania partnera z portfolio produktowym Orange” – mówi Łukasz Skiba z Orange Polska.

Więcej informacji o programie na stronie www.orangefab.pl Warto próbować!